AKTUALITY

SPOLUPRÁCE S ANNOU POLÁČKOVOU (ČÍNSKÁ MEDICÍNA)

Testy snášenlivosti potravin, poradenství ve výživě a v oblasti zdravého životního stylu.

O mně

Narodila jsem se 15.6.1960 ve Vsetíně, kde jsem žila, studovala a podnikala do roku 2005, potom jsem asi 3 roky jsem žila v Rožnově p. R. a ve Frýdku Místku, a nyní působím v Praze.

V roce 1995 jsem měla tu čest poznat vynikajícího naturopata žijícího a praktikujícího v bývalém západním Německu pana Richtera, který studoval čínskou medicínu v Hong Kongu na universitě, kde určitou dobu působil jako akupunktér. Tento člověk mi pomohl obnovit mé v té době nevalné zdraví a stál uzrodu mého velikého zájmu o alternativní medicínu. Jemu vděčím za poznání některých zajímavých technik, které dodnes používám a které jsem postupem času obohatila o širokou škálu postupů na ně navazujících studiem na kurzech a školách , které se otevřely po roce 1990.

V současné době na základě mých dlouholetých zkušeností praktikuji ucelený preventivní a léčebný systém, pomocí něhož odhaluji příčiny nemocí na úrovni fyzické i psychické a pomáhám lidem nalézt to, jak je jejich tělo nastaveno po stránce genetické, v jakém stavu se nyní nachází a na co je třeba dávat pozor, aby jejich tělo dobře fungovalo. Protože jedním z nejdůležitějších faktorů dobrého zdraví je výživa, na což se ale často zapomíná, zaměřila jsem se převážně na tuto skutečnost. Psychická složka osobnosti se často po úpravách jídelníčku a odeznění potíží upravuje sama do normálu. Už naši předkové věděli, že je „ve zdravém těle zdravý duch „. Jinými slovy – když nejsou vnitřní orgány stresovány a blokovány toxiny a stravou, kterou tělo neumí zpracovat, není stresována ani psychika a člověk na svět a situace kolem sebe reaguje jinak, než člověk nemocný.

Pokud si to však zákazník přeje, mohu s ním probrat i emoční problémy a objasnit zablokované duševní konflikty vzniklé v minulosti, které působí potíže v některých oblastech jeho života nyní. Základním kamenem celého systému jsou však testy snášenlivosti potravin, které přesně určí, které potraviny Vám přinášejí zdraví, a které nemoc. Vždy mne velmi potěší, když vidím, jak se lidé, kteří tuto důležitost pochopili, zbavují svých potíží a velikou radost mám z těch, kteří přicházejí preventivně, aby si zachovali zdraví. A to mne neustále motivuje k nekonečnému studiu tvora, nazývaného Člověk.

siberianhealth.com

CORE - JEHO ÚČINKY NA DRŽENÍ TĚLA

Nejdůležitější na osovém orgánu je pánev, která svoji pozicí ve středu našeho těla předurčuje postavení páteře a vznik nejvíce problémů s držením těla. Pro správné držení těla je tedy zapotřebí, aby pánev byla v neutrální poloze spolu s páteří.

Tehdy dochází k nejefektivnějšímu zapojení svalů středu těla - CORE. Podle nejužšího rozdělení se CORE skládá ze čtyř nejdůležitějších hlubokých stabilizačních svalů, které potřebujeme pro správné držení těla. Jsou jimi:

Právě tyto svaly, pro naši představu jako šest stěn krychle uložené ve středu těla, zajišťují chod našeho vzpřímeného těla. První stěna krychle jsou svaly podél páteře - mm. multifidi, které drží obratle ve správném postavení a tím zajišťují správnou funkci plotýnek. Horní stěna krychle - bránice zajišťuje dech a následnou stability páteře při nádechu a výdechu. Příčný sval břišní, boční stěny krychle zase drží všechny vnitřní organy dutiny břišní na správném místě a tak podporuje jejich správnou funkci. Jako poslední stěnou krychle je pánevní dno (viz minulé číslo).

Při správném postavení pánve v neutrální poloze (pánev není ani vysazená ani podsazená) je břišní svalstvo zpevněné spolu s pánevním dnem a svaly podél páteře. Bránice, jako poslední sval z hlubokého stabilizačního systému, pracuje nejdokonaleji a tak správný dech nevytváří odchylky v držení těla – pánve a páteře. Vše však musí fungovat najednou a to přibližně na 30%ní sílu kontrakce, aby nedošlo k vyřazení jednoho svalů z celkového systému CORE. Například při stažení břicha na 100% se bránice při nádechu nedostane do optimální polohy a celkový systém tak ztrácí na efektivnosti a tím pádem vznikají svalové dysbalance z přetížení jednotlivých segmentů.

Právě dech je velice komplikovaný a slouží k nápravě vadného držení těla při práci ostatních svalů z CORE. Celá moderní fyzioterapie využívá daného principu aktivace core pro navrácení správného držení těla. Dokonalé dýchání může odstranit spolu s celkovou aktivací CORE bolesti zad a jednotlivých přechodů páteře v oblastech krční - hrudní, hrudní - bederní. Aktivace CORE může nejen napravit vadné držení těla s následným odstraněním bolestivosti zad, ale je především důležitá pro naše každodenní aktivity, jako je chůze, sed, leh a činnosti jakou jsou trávení, vyměšování, apod. Při dysfunkci celkového systému stabilizace CORE se objevují i problémy bolestivosti hlavy, kolen, kyčelních kloubů apod.


Závěsný systém MILOKIT®

Informace o závěsných systémech si mužete prečíst na webu o inteligentním pohybu IQ pohyb. Najdete tam články o tom, jaké jsou v nejznámějších závěsných systémech rozdíly a jak vlastně takové cvičení funguje. Určite tato pomucka patří mezi tzv. funkcní pomůcky, kdy se do cvičení zapojuje celé tělo.

ZPĚT NAHORU